A szarvasi zsidóság nyomában 2. …

dr. Friedmann Hillél Főrabbi. 1892-ben született a szatmármegyei Madarászon. Budapesten végezte középiskoláit és a rabbiképző szemináriumot, azután a fővárosban működött mint középiskolai vallástanár 1921-ig, amikor a szarvasi izr. hitközség főrabbijává megválasztották. Jelenlegi működési helyéről híveinek őszinte sajnálatára nemsokára eltávozik, miután Dombóvárra választották meg kerületi főrabbinak. Élénk publícísztikai és irodalmi tevékenységet fejt ki. Cikkei az “Egyenlőség”-benBővebben: “A szarvasi zsidóság nyomában 2. …”